background

Thursday, May 19, 2011

La tahzan...~

Jinakkan hati dgn zikrullah!!.....

"Dan Allah SWT mempunyai nama-nama yang baik yakni sempurna mulia, oleh itu serulah Dia dengan nama-Nya itu dan berdoalah kepada-Nya dengan menyebut nama-Nya itu!"

(surah al-'Araf:180)   

Orang-orang yang telah jinak hatinye dengan zikrullah bererti telah terbit baginya roh muthmainnah yakni kebersihan pengakuan bertuhan kepada Allah Yang Maha Esa, maka berakar dalam hatinya haqqulyakin.
No comments: